Приемът на документи в системата ИСУН 2020

Приемът на документи в системата ИСУН 2020

Приемът на документи в системата ИСУН 2020

✅ Започна приемът на документи в системата ИСУН 2020 по процедурата за подобряване на енергийната ефективност на микро, малки и средни производствени предприятия.

? Проектни предложения могат да се подават до 16,30 ч. на 23 май 2022 г.

? Безвъзмездната финансова помощ по мярката е от 25 000 лв. до 150 000 лв.

❗️ Съфинансирането е 50%.

ℹ️ Получените средства може да се инвестират в  съоръжения и енергоспестяващи системи, с които компаниите да намалят разходите си за електроенергия, природен газ, течни горива и други енергоносители.

За финансиране ще бъдат предложени одобрените по реда на тяхното подаване.